Grond-, weg- en water- werkzaamheden

Maaskracht_130623-0901
Maaskracht_130623-0698
Natuurvriendelijke oevers, hoogwatergeulen en Maasplassen kunnen om verschillende redenen om onderhoud vragen. De ene keer is het nodig om een geul uit te diepen, de andere keer om de natuurlijke afkalving van een natuurvriendelijke oever te herstellen. Maar ook objecten zoals hoogwatervluchtplaatsen, kleine sluisjes en de drempel van een overlaat - een waterbouwkundige constructie om hoogwater te reguleren – vragen om regelmatig onderhoud. Wat er nodig is op deze plekken brengen we in kaart via inspecties en monitoring. Tenslotte krioelt het in de uiterwaarden van de Maas van de hekwerken, poorten, borden, vuilnisbakken, picknicktafels en informatieborden. Ook die objecten hebben vaak ook onderhoud nodig.

Het meest in het oog springende werk is het herstellen van natuurvriendelijke oevers en het uitdiepen van geulen en plassen. Daarvoor zie je ons met kranen en vrachtwagens in de weer in de uiterwaarden en af en toe is daar een boot of ponton voor nodig. 
Maaskracht_130623-0854

Natuurvriendelijke oevers

Vanaf de jaren '70 zijn veel rivieroevers in Nederland met steen of grind versterkt, vooral om afkalving van landbouwgrond tegen te gaan. Ook de beken die uitmonden in de Maas werden vaak rechtgetrokken en voorzien van objecten als gemalen en stuwtjes om het waterpeil te regelen. Dat alles heeft de natuurlijke rol van de rivier beperkt weten we nu. Daarom is ongeveer tien jaar geleden veel steen op de oever van de Maas weggehaald zodat planten en dieren daar beter kunnen leven.

Logisch gevolg van de tijd, stroming en scheepvaart is dat er op sommige plekken erosie of afkalving van de oever ontstaat. Op de plekken waar de oever te ver afkalft of waar dit dreigt, gaan we aan het werk. Afhankelijk van hoe de oever eruitziet, nemen we maatregelen om deze te herstellen of te beschermen. Denk hierbij aan het toevoegen van extra grond aan de oever of het aanleggen van een klein dammetje om te voorkomen dat golven schade veroorzaken.

Hergebruik vrijkomende grond en rivierhout
Tijdens deze werkzaamheden proberen we zoveel mogelijk de vrijgekomen grond te gebruiken om de oevers weer aan te vullen. Als dat niet mogelijk is, halen we de grond uit de directe omgeving. Bomen die worden weggehaald, gebruiken we opnieuw in de ondergrond van delen van de oevers die hersteld worden. Dit zorgt ervoor dat we minder transport hoeven te gebruiken en het creëert verschillende soorten ondergrond voor jonge vissen en kleine diertjes. Nadat we de helling van de oever hebben hersteld, zaaien we deze in met een mix van bloemrijk gras.
b8ce3414-eb16-44fa-974a-c396eb43f8e3

Geulen en plassen

In opdracht van Rijkswaterstaat zorgen we ook dat de natuurlijke nevengeulen en strangen goed blijven functioneren en niet uitdrogen door bijvoorbeeld aanzanding en moerasvorming.

Zo halen we overtollig slib en modder uit de geulen en plassen. Ook  maken we de geulen en plassen beter verbonden met de rivier. Daardoor ontstaat een stroming die het water helder houdt. We zorgen er wel voor dat de stroming niet te snel wordt.

Rijkswaterstaat monitort de staat van de geulen en plassen. Als er werkzaamheden nodig zijn, geven zij dit aan ons door. Wij maken dan een plan om het werk te doen. Dit plan bespreken we ook met Rijkswaterstaat om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Op basis van dit plan gaan we aan de slag. 

Altijd op basis van uitvoerig onderzoek

Voor elk project, of het nu gaat om ontwikkeling of onderhoud, doen we altijd grondig vooronderzoek voordat we starten. We verzamelen gedetailleerde informatie en stellen een ecologisch werkplan op om verstoring van de natuur zoveel mogelijk te voorkomen. Dit plan geeft aan hoe we omgaan met planten en dieren. Voordat we aan de slag gaan, doen we nog een laatste check van het gebied aan de hand van dit plan. Bij grond-, weg- en waterwerken houden we ook rekening met waterstanden, mogelijke niet-ontplofte explosieven, de archeologische waarden van het gebied en eventuele bebouwing.


Cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.

De noodzakelijke cookies en anonieme statistieken zijn altijd automatisch actief; als je op "accepteer alle cookies" klikt, accepteer je ook de optionele cookies. Wanneer je zelf wilt kiezen welke cookies je aanzet, klik je op “cookie instellingen”.

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van de site te kunnen laten draaien. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies verzamelen gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies maken het mogelijk om embeds van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. te tonen in artikelen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen en daarom kunnen deze cookies je surfgedrag op verschillende websites volgen.