MAAS KRACHT
17-06-2024 Video: Natuurbeheer met families en organisaties die al generaties verbonden zijn met het gebied.

Voor het begrazen en maaien van graslandpercelen werkt Maaskracht samen met agrarische natuurbeheerorganisaties in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Zo benutten we de kennis, ervaring én betrokkenheid van families en organisaties die al generaties lang verbonden zijn aan het gebied. In deze video een beeld van de samenwerking met collectief Rivierenland.

Lees verder
MAAS KRACHT
29-05-2024 Start boomonderhoud in uiterwaarden Maas

Recent zijn we als Maaskracht gestart met het boomonderhoud langs het stroomgebied van de Maas. We beginnen in Zuid-Limburg en werken zo via Noord-Limburg richting Noord-Brabant en Gelderland. Veelal wordt er gesnoeid, op sommige plekken worden er bomen gekapt. Als er bomen worden gekapt is dit altijd op basis van een goedgekeurde vergunningsaanvraag bij de betreffende gemeente als die daarvoor nodig is.

Lees verder
MAAS KRACHT
23-05-2024 Studenten milieukunde onderzoeken mogelijkheden hoogwaardiger verwerking gemaaid gras

Als Maaskracht maaien we wat af in de Uiterwaarden langs de Maas. Altijd met oog voor balans tussen biodiversiteit enerzijds en hoogwaterveiligheid anderzijds. Maar wat kunnen we allemaal met dat gemaaide gras? Hou zouden we daar duurzamer mee om kunnen gaan? En hoe zou het grondstof kunnen zijn voor andere producten? Met die vragen zijn zes tweedejaars studenten van de opleiding Milieukunde van HAS green academy aan de slag. Vincent Harkes is een van hen. Met zijn medestudenten ging hij recent het veld in.

Lees verder
RWS
21-05-2024 Werkzaamheden nieuwe overlaatdam Bosscherveld

De herstelwerkzaamheden in de overlaatdam bij Bosscherveld zijn in volle gang. Afgelopen weken is gestart met het verwijderen van een meerstoel (grote betonnen paal), zijn er woonboten verplaatst en is het werkterrein ingericht. Momenteel wordt er hard gewerkt om de oude overlaatdam op te ruimen. In juni staat de aanleg van de nieuwe overlaatdam gepland. Dat zal de nodige geluids- en trillinghinder gaan opleveren.

Lees verder
MAAS KRACHT
08-05-2024 Serviceteam Maas on the road

Het serviceteam Maas verricht relatief klein onderhoudswerk in de uiterwaarden aan de Maas. Op dit moment is het serviceteam volop bezig om zwerfafval en drijfvuil op te ruimen of in kaar te brengen. Ook verwijderen ze op aangewezen locaties de invasieve exoten. En ze zorgen voor de toegankelijkheid van het gebied door het onderhoud aan publieksvoorzieningen.

Lees verder
MAAS KRACHT
02-05-2024 Plaatsen en herstellen rasters en poorten

Op diverse locaties langs de maas zijn we rasters en poorten aan het herstellen. Het herstellen betreft voornamelijk veepoorten om vee binnen de terreinen te houden. De looppoorten zorgen ook voor een duidelijke scheiding van Rijkswaterstaatterrein en terreinen van andere eigenaren.

Lees verder
MAAS KRACHT
21-03-2024 Partner voorgesteld: Tenders & Projects

Zoals het water al eeuwen door de Maas stroomt, zo stroomt het ondernemersbloed al decennialang jaar door de aderen van de families Smits, Van de Wetering en Van Wijlen en MKB-bedrijf Tenders & Projects. Juist voor dit soort bedrijven is het niet vanzelfsprekend om contracten voor Rijkswaterstaat uit te kunnen voeren. Door de wijze van aanbesteden én door de krachtenbundeling ván deze bedrijven, is het nu wel mogelijk. Corné Thomassen van Tenders & Projects is één van de aanstichters van die krachtenbundeling.

Lees verder
INFO
11-03-2024 15 maart tot en met 31 mei baggerwerkzaamheden Batenburg (Liedensche Waard)

Van 15 maart tot en met 31 mei voert Maaskracht baggerwerkzaamheden uit bij Batenburg (Liedensche Waard). Dit is nodig voor de hoogwaterveiligheid. In de afgelopen jaren heeft de rivier zogenoemd sediment achtergelaten. Dat betekent dat er bijvoorbeeld zand of grind opgehoopt is op de bodem van de geul. Daardoor kan de geul niet meer de hoeveelheid water vasthouden die nodig is, in tijden van hoogwater.

Lees verder
MAAS KRACHT
29-02-2024 23 Maart bundelen we de Maaskracht van Maastricht tot Rotterdam tijdens Maas Clean Up day

Op, voor en na Maas Clean Up Day 23 maart bundelen duizenden vrijwilligers en tientallen organisaties hun Maaskracht om de Maas afvalvrij te maken. Dat is keihard nodig. Want per 100 meter Maasoever liggen er meer dan 1000 stuks afval. En dan is de grond- en watervervuiling door al dat afval niet meegeteld. De vier MKB-bedrijven die hun krachten bundelen in Maaskracht supporten met Maaskracht dit fantastische initiatief.

Lees verder
INFO
15-02-2024 Medio februari tot medio maart groenonderhoud uiterwaarden bij Borgharen

Vanaf medio februari tot medio maart voert Maaskracht BV groenonderhoud uit in de uiterwaarden van de Maas bij Borgharen.

Lees verder
INFO
14-02-2024 Medio februari tot medio maart groenonderhoud uiterwaarden Geulle aan de Maas

Vanaf medio februari tot medio maart werken we aan uiterwaardenbeheer groenonderhoud aan de noordzijde in de uiterwaarden bij Geulle aan de Maas.

Lees verder
MAAS KRACHT
06-02-2024 Video: Samen op weg naar zero-emissie materieel

In 2030 willen we klimaatneutraal werken. Zonder uitstoot van schadelijke emissies zoals CO2, NOx en fijnstof. Dat kan alleen met de kracht van het collectief, precies waar Maaskracht voor staat. Daarom inspireerden en informeerden we recent onze partners over de mogelijkheden en de uitdagingen die hierbij horen. Om zo samen tot komen tot schoon en emissieloos onderhoud van de uiterwaarden van de Maas.

Lees verder
MAAS KRACHT
02-02-2024 VACATURE: Uitvoerder groen

Heb jij zin om je tanden te zetten in een innovatief en duurzaam avontuur? Ken jij je weg in de Nederlandse flora en fauna? Ben je praktisch, communicatief en staan je rubberlaarzen altijd paraat naast je bureau? Dan is Maaskracht opzoek naar jouw als Uitvoerder Groen voor dit innovatieve langlopende onderhoudscontract in Brabant, Gelderland en Limburg.

Lees verder
INFO
04-01-2024 Onderhoud op grond die niet van Rijkswaterstaat is

Ongeacht wie de grondeigenaar is, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de uiterwaarden veilig te houden en waar mogelijk de natuur te versterken. Om deze verantwoordelijkheid te vervullen, moeten alle grondbezitters voldoen aan de regels en richtlijnen zoals vastgelegd in de vegetatielegger.

Lees verder
MAAS KRACHT
02-01-2024 Tot eind januari groenonderhoud Maasoevers Venlo

In januari verrichten we onderhoud langs de uiterwaarden op diverse plekken langs de Maas nabij Venlo centrum. Het gaat om het gebied tussen de A67 en de Sint Urbanusweg, een stuk oever ten zuiden van de stadsbrug en de oever nabij de inham richting de jachthaven.

Lees verder
MAAS KRACHT
01-01-2024 Maaskracht activiteitenoverzicht 2022-2023

Sinds de zomer van 2022 is het onderhoud van de uiterwaarden langs de Maas gegund aan Maaskracht. Sinds die tijd is er veel werk verzet, ook op het gebied van duurzaamheid en innovatie. In de infographic een overzicht hiervan.

Lees verder
MAAS KRACHT
15-12-2023 Groenonderhoud aan de landtong Eijsderbeemden

Zodra de waterstand het toelaat plegen we groenonderhoud aan de landtong Eijsderbeemden. Zo zorgen we ervoor dat de begroeiing hier weer voldoet aan de richtlijnen.

Lees verder
MAAS KRACHT
10-11-2023 Natuurwerkdag aan de Maas bij Nattenhoven op 2 december

Op zaterdag 2 december organiseren Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Maaskracht een natuurwerkdag aan de Maas tussen Obbicht en Nattenhoven.

Lees verder
MAAS KRACHT
30-10-2023 Groenonderhoud Maasgeul Itteren

De Maasgeul bij Itteren is een prachtig stuk natuur dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Hier leven onder andere Przewalskipaarden en Galloway-runderen. Onlangs heeft Maaskracht onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in en rond deze geul.

Lees verder
MAAS KRACHT
04-10-2023 Video - Varkens bestrijden Japanse Duizendknoop langs de Maas

Sinds mei begrazen varkens bij wijze van pilot de Uiterwaarden langs de Maas tussen Baarlo en Blerick in Noord-Limburg. In deze video vertellen Leendert Verhoeven (Technisch Manager), Maria Smits (ecologisch adviseur) en Dave Verstappen (varkenshouder Koesj) over het hoe en waarom van deze werkwijze.

Lees verder
MAAS KRACHT
27-09-2023 Hout-Blerick; Groenonderhoud Romeinenweerd van start

Begin oktober starten we met groenonderhoud in de Romeinenweerd in Hout-Blerick (gemeente Venlo). We gaan snoeien en verwijderen bomen. Zo zorgen we er voor dat het water bij hoogwater goed weg kan stromen. Ook heeft dit een positief effect op de riviernatuur.

Lees verder
INFO
02-08-2023 Grote waternavel beheersen is een kwestie van doen en leren tegelijk

De grote waternavel is een invasieve exoot, een soort die van nature niet voorkomt in Nederland. De plant groeit snel en neemt de plek van andere planten in, wat niet goed is voor de natuur. Bestaande vegetatie wordt daardoor verdrongen of het leefgebied van bepaalde planten of dieren wijzigt. Slecht voor de waterkwaliteit én voor de biodiversiteit. Daarom willen we deze plant bestrijden.

Lees verder
MAAS KRACHT
31-07-2023 Start herstel deel Maasoever Broekhuizerweerd

Eind augustus – als de oeverzwaluw het gebied verlaten heeft – start Rijkswaterstaat met herstelwerkzaamheden aan de Maasoever bij de Broekhuizerweerd in de gemeente Horst aan de Maas. De oever is hier eerder ‘ontsteend’ om de rivier aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Nu is het tijd voor onderhoud.

Lees verder
MAAS KRACHT
24-07-2023 Collectief Rivierenland gaat agrarisch natuurbeheer uitvoeren op graslandpercelen

Maaskracht gaat samenwerken met Collectief Rivierenland, waarin zes Agrarisch Natuurverenigingen zijn verenigd. Collectief Rivierenland gaat als onderaannemer van Maaskracht agrarisch natuurbeheer uitvoeren op graslandpercelen in de Gelderse uiterwaarden langs de Maas. Op deze manier wordt de kennis van de omgeving mét lokale agrarische ondernemers optimaal benut voor het beheer en onderhoud van de uiterwaarden.

Lees verder
MAAS KRACHT
07-07-2023 Maaskracht hervat maaiwerkzaamheden uiterwaarden Maas na broedseizoen

Vanaf 15 juli hervat Maaskracht in opdracht van Rijkswaterstaat de maaiwerkzaamheden in de uiterwaarden van de Maas. We gaan meteen op diverse plekken in Limburg en Noord-Brabant aan de slag.

Lees verder
INFO
01-06-2023 Varkens bestrijden probleemplanten langs Maasoever

Sinds mei begrazen varkens bij wijze van pilot de Uiterwaarden langs de Maas tussen Baarlo en Blerick in Noord-Limburg. Ze bestrijden de Japanse Duizendknoop, een van de invasieve exoten langs de Maas. Invasieve exoten zijn boom- en plantensoorten die eigenlijk niet in dat gebied thuishoren.

Lees verder
MAAS KRACHT
11-05-2023 Juni en juli werkzaamheden aan oevers Zuidereiland bij Heijen

Deze zomer gaan we aan de slag met de natuurvriendelijke oevers bij het Zuidereiland in Heijen. De oevers lagen zo’n 10 jaar geleden in steen. Dit is weggehaald om de rivier aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Nu is het tijd voor onderhoud.

Lees verder
INFO
30-04-2023 Broedseizoen. Huisregels van de vogels bepalen de ruimte voor de groenaannemer

Van half maart tot half juli is het broedseizoen. Overal zijn vogels druk bezig met het bouwen van nesten, het leggen en uitbroeden van eieren en het verzorgen van hun jongen. Dé tijd van het jaar dus dat we vogels hun rust en privacy moeten gunnen. Maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen op het gebied van uiterwaardenbeheer.

Lees verder
MAAS KRACHT
24-04-2023 Maaskracht herstelt natuurvriendelijke oever Hoogwatergeul Raaijweide Venlo

Vanaf begin juni werkt aannemerscombinatie Maaskracht in opdracht van Rijkswaterstaat aan het herstel van een deel van de oever aan de hoogwatergeul Raaijweide in Venlo.

Lees verder
MAAS KRACHT
15-02-2023 Start impuls groenonderhoud De Band in Well

In opdracht van Rijkswaterstaat verrichten we tot medio maart groenonderhoud in natuurgebied De Band in Well, gemeente Bergen.

Lees verder

Cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.

De noodzakelijke cookies en anonieme statistieken zijn altijd automatisch actief; als je op "accepteer alle cookies" klikt, accepteer je ook de optionele cookies. Wanneer je zelf wilt kiezen welke cookies je aanzet, klik je op “cookie instellingen”.

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van de site te kunnen laten draaien. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies verzamelen gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies maken het mogelijk om embeds van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. te tonen in artikelen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen en daarom kunnen deze cookies je surfgedrag op verschillende websites volgen.